Keuren en onderhoud moderne lasapparaten

Keuren en onderhoud moderne lasapparaten

Alle lasapparaten moeten jaarlijks gekeurd aan de hand van de EN 60974-4:2016. Dit is voor een modern lasapparaat niet anders dan voor een “Normaal” lasapparaat. Bij het keuren worden een aantal punten gemeten en onderzocht wat de staat van het lasapparaat is in vermogen en gecontroleerd op de veiligheid. Maar wat is er nu het verschil met de moderne lasapparaten?

Keuren lasapparaten

Om te beginnen wordt er gekeken naar het volledige elektrische circuit van een lasapparaat. Met bepaalde meetapparatuur wordt er gecontroleerd of er geen sluiting zijn en of de isolatiewaarden allemaal goed zijn. De verschillende metingen en waarden worden opgeslagen en in het keuringrapport verwerkt.

Vervolgens wordt het Secundaire gedeelte van de machine gekeurd, dit gebeurt achter het trafoblok. Met dit onderzoek wordt het Chassis en de isolatieweerstand gemeten.

Kalibreren en valideren lasapparatuur

Naast de EN 60974-4:2016 is er nog het kalibreren en valideren van lasapparatuur. Hierbij moeten de meters worden geijkt. Doormiddel van speciaal geijkt apparatuur, de verschillende waarden worden met elkaar vergeleken en mogen slechts 2,5% van elkaar afwijken. Ook hierin is weinig verschil tussen modern lasapparatuur en “normaal” lasapparatuur.

Verschil onderhoud moderne lasapparatuur en “normaal” lasapparatuur

Waar we wel verschil in kunnen zien, is de levensduur en het onderhoud van de lasapparaten. Vanzelfsprekend spelen de omgeving en de omstandigheden waarin gelast wordt een grote rol op de levensduur van een lasapparaat. En ook de kwaliteit van de verschillende elektronische componenten hebben een belangrijke invloed op de levensduur, maar we zien wel degelijk dat de kosten van het onderhoud over het algemeen een stuk lager liggen bij moderne stroombronnen. En dit ondanks de grote hoeveelheid elektronica in een modern lasapparaat. Ook de levensduur van het lasapparaat ligt hoger en doordat moderne stroombronnen digitaal werken, is er minder ruis en zijn ze betrouwbaarder.

Levensduur lasapparaat

Terugkomend op de levensduur, een lange levensduur is natuurlijk heel erg prettig, maar we moeten er wel rekening mee houden dat de techniek momenteel in een sneltreinvaart gaat. Dat betekent dat het wenselijk is om lasapparatuur om de 7 tot 20 jaar te vervangen om met de techniek en de efficiëntere lasapparaten mee te gaan.