Lastechniek | Alles over het Lassen

Lastechniek | Alles over het Lassen

Plasma snijden | Welke gassen gebruiken we?

Plasma snijden | Welke gassen gebruiken we? Bij het plasmasnijden wordt de zogenaamde “directe boog”- techniek toegepast. Dit houdt in dat het werkstuk in de stroomkring is opgenomen. Anders dan bij het autogeen snijden berust dit proces niet op de warmte die ontstaat bij de verbranding met zuurstof, het is hier uitsluitend de boogwarmte die bepalend is. De kinetische energie van het plasmagas zorgt ervoor dat het materiaal uit de voeg gedrukt wordt, woordoor een gladde snede ontstaat.