Messer | Gases for Life Kooldioxide

 1. Home
 2. Kooldioxide

Kooldioxide (Co2). Prijs volgens overeenkomst met Messer, maak uw keuze in het dropdown menu onder de prijs.

Prijs volgens afspraak * Excl. btw

Productomschrijving

Gaseigenschappen

 • Vloeibaar gemaakt gas in flessen
 • Kleurloos, onontvlambaar gas met een lichte zure geur en smaak
 • Chemisch weinig reactief
 • Niet giftig gas, evenwel verstikkend bij hoge concentraties in de lucht
 • Watervrije kooldioxide is verenigbaar met gebruikelijke metalen en legeringen bij gewone temperatuur
 • Vochtige kooldioxide is corrosief
 • Bij ontspannen van vloeibare kooldioxide kan het product afkoelen onder zijn sublimatietemperatuur en kooldioxidesneeuw vormen
 • ARAB-voorschriften : R- en S-zinnen : nihil

 

Toepassingen

 • Carbonatering van gashoudende dranken
 • Aftappen van bier
 • Actief gas voor het booglassen bij gecontroleerde atmosfeer
 • Inert gas voor brandblussers
 • Inertisering van ontvlambare atmosferen
 • Overtappen van ontvlambare vloeistoffen
 • Bewaring van voedingsmiddelen
 • Koeling in vloeibare fase of vaste vorm
 • Diepvriezen
 • Chemisch reagens bij :
  * de fabricage van gietkernen
  * neutraliseren van water
  * waterbehandeling
  * fabricage van carbonaten, bicarbonaten, urea
 • Drijfgas voor aërosols
 • Vorming in leidingen van stoppen door bevriezing
 • Classificatie volgens EN 439 : C.1. / E-nr voor voedingsmiddelen : E 290

T.F. 031

Recent bekeken