Messer | Gases for Life Zuurstof Technisch

 1. Home
 2. Zuurstof Technisch

De prijs van zuurstof technisch is volgens de overeenkomst met Messer. We bieden de keuze uit 10L, 20L of 50L, Megatop of bundel van 200 of 300 bar.

Prijs volgens afspraak * Excl. btw

Productomschrijving

Gaseigenschappen

 • kleur- en reukloos gas
 • onontvlambaar maar onderhoudt de verbranding
 • kan hevig reageren met organische verbindingen
 • niet giftig, levensnoodzakelijk
 • contact met vetten absoluut vermijden
 • bestanddeel van lucht (20,94 vol %)
 • chemisch zeer actief door de vorming van oxiden met de meeste elementen
 • ARAB-voorschriften : R- en S-zinnen : R 8, 34 – S 21

Toepassingen

 • zuurstof-gas vlammen zoals zuurstof-acetyleen, zuurstof-propaan, zuurstof-aardgas, oxy-hydrische vlammen : lassen, soldeerlassen, vlamharden, vormen, rechten, vlamstralen, snijden, vlamslijpen, gutsen, vlamschaven, thermisch boren
 • gemengd met andere industriële gassen
 • in de metaalnijverheid : zuurstof-gas of zuurstof-gas-oil brander; aanreiken met zuurstof van de wind voor hoogovens of koepelovens; zuiveren van metalen in de convertor; raffineren van koper; roosten van zwavelhoudende mineralen
 • witmaken van papierpap
 • oxidatieproces in de chemie
 • milieu : zuivering van afvalwater
 • voedingsbranche : visvervoer en vervoer van levende schaaldieren – E-nr voor voedingsmiddelen : E 948
 • als comburant voor ruimteraketten
 • fabricatie van halfgeleiders

Recent bekeken