Kalibratie

KNOWLEDGE IS POWER, maar weten we wel welke power er in uw machine zit?alt

  •  Werken volgens kwaliteitsnormen of lasprocedures?
  •  Meten is weten.

Na verloop van tijd gaan volt en ampère meters van uw lasapparatuur afwijken van de werkelijke waarden.
Dit is een heel normaal verschijnsel waar vele redenen voor aan te geven zijn.

Om er nu 100% van te overtuigd te zijn dat afgelezen waarden op de meters kloppen is het advies eens per jaar uw apparatuur te kalibreren.
Dit kalibreren is meer dan een multimeter aan de uitgangen te koppelen en af te lezen. De enige juiste manier om dit te doen is de machine op een weerstandbank aan te sluiten en dan de waarde uit te lezen onder volle belasting. Zo meet u immers toch ook als u last. (lassen is ook onder belasting van de machine)

alt
Wij beschikken over de kennis en apparatuur (weerstandbank en geijkte meters) om deze test volgens de normen uit te voeren. Dit doen wij niet enkel bij de apparatuur van onze leveranciers maar bij alle voorkomende merken.

Meer hierover weten, maak een afspraak en wij leggen het haarfijn aan u uit.