MIG/MAG lassen

Alles voor het MIG/MAG lassen vind je bij allesomtelassen.nl. Hier vind je MIG/MAG lastoortsen, MIG/MAG lasdraad en verschillende slijtonderdelen voor je lastoorts.  Bij het MIG/MAG lassen werken we met een continu aangevoerde lasdraad (op een rol van 5, 7, 15 of 18 Kg.) waarbij de lasboog omgeven is door een gas bescherming.

Aluminium MIG lassen

MIG lassen ofwel Metaal Inert Gasboog lassen doe je met een beschermgas. Deze heeft enkel een beschermende functie en neemt niet actief deel aan het lasproces. we hebben het dan over Argon als beschemgas. MIG lassen doen we met aluminium, bij alle andere metalen praten we over MAG lassen.

MAG lassen

Bij het MAG lassen, ofwel voluit Metaal Actief Gasboog Lassen, las je met een beschermgas wat naast een beschermende functie ook actief is op het lasproces. Zo zorgt hij bijvoorbeeld voor een betere inbranding. Gasmengsels die we voor het MAG lassen gebruiken, zijn in vele samenstellingen beschikbaar. Argon is over het algemeen het hoofd bestanddeel, daar wordt dan koolzuur (CO2) of zuurstof aan toegevoegd. De samenstelling wordt aangegeven in percentage als 80% argon 15% koolzuur. Maar ook 85/15, 92/8. Voor een juiste keuze van uw werkzaamheden neem contact op voor passend lasadvies.

CO2 lassen

Bij het CO2 lassen, las je met puur koolzuur. Zo is het MIG / Mag lassen begonnen, maar in de loop der jaren is het duidelijk geworden dat gasmengsels een nog beter resultaat geven. Bij het lassen met puur koolzuur zijn de druppels die van de draad af komen in het smelt bad vrij groot en geven daardoor een aanmerkelijk spatgedrag.

Keuzes maken bij het MIG/MAG lassen of CO2 lassen

Met elk lasapparaat waarmee je continu lasdraad kunt aanvoeren kun je MIG / MAG of CO2 lassen en en. De keuze in gas en lasdraad bepaald hoe je het proces mag noemen. We moeten wel een kleine kanttekening maken, wan niet elk mig/mag lasapparaat is 100% geschikt is voor alle materiaal soorten, ondanks dat het in theorie wel kan.