Verzenden & retourneren

Leveringsvoorwaarden Lasapparaten, toebehoren en gassen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektro­technische industrie, zoals laatstelijk door de Vereni­ging FME-CWM gedepo­neerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag. Een exemplaar van deze voorwaarden kan op verzoek aan u worden overhandigd . Anderslui­dende voorwaar­den worden uit­drukke­lijk afge­wezen.

Betalingsconditie:
Binnen 30 dagen netto na factuurdatum. Eventuele prijswijzigingen onder voorbehoud.

Bij bestelling van gassen via onze shop gelden prijzen zoals met u zijn overeengekomen.